Projekty

Projekty

Rozvoj vyučování češtiny jako druhé jazyka, OP PPR, realizace 5/20-12/22

Výstupy projektu:

  • Učebnice Paráda! Učíme se česky. 
  • Cvičebnice Paráda! Učíme se česky.
  • Kurz Vyučování češtiny jako druhého jazyka pro pedagogické pracovníky, akreditováno v systému DVPP MŠMT

Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022, MŠMT, realizace 04/2022–08/2022
  • V období červenec až srpen 2022 jsme realizovali tři běhy kurzů češtiny pro ukrajinské středoškoláky. 

Zajištění jazykového vzdělávání občanů z Ukrajiny v Praze, realizace 09/2022–12/2022

Výstupy projektu:

  • Metodická příručka pro učitele k učebnici Paráda! Učíme se česky.
  • Kurzy češtiny pro uprchlíky z Ukrajiny. 

Akreditovaný kurz DVPP Vyučování češtiny jako druhého jazyka

Nástroj k nácviku zvukové stránky češtiny pro výuku nerodilých mluvčích

Výstupy projektu: 

  • Aplikace pro nácvik české výslovnosti pro nerodilé mluvčí
  • Tištěná publikace pro paralelní použití s publikací
  • Publikace obsahující české názvu států celého světa, obyvatelská jména, adjektiva včetně jejich ozvučení v aplikaci. 

Čeština nerodilých mluvčích z pohledu teoretického a komputačního (grant GAČR reg. č. 16-10185S), realizace 2015–2022

Výstupy projektu: