Učebnice a didaktické materiály

Učebnice a didaktické materiály

Domino
 • Škodová, S.  (2011). Domino – Český jazyk pro malé cizince 1. Učebnice. /Pracovní sešit. / Metodika.  Wolters Kluwer.
 • Škodová, S.  (2012). Domino – Český jazyk pro malé cizince 2. Učebnice. /Pracovní sešit./ Metodika. Wolters Kluwer.
Paráda! Učíme se česky.
 • Převrátilová, S., Bulejčíková, P., Dvorská, V., & Šormová, K. (2022). Paráda! Učíme se česky. Filozofická fakulta, Univerzita Karlova.
 • Převrátilová, S., Švíbková, Z., & Šormová, K. (2023). Paráda! Učíme se česky. Pracovní sešit. Filozofická fakulta, Univerzita Karlova.
 • Převrátilová, S., Šormová, K., Bulejčíková, P., & Švíbková, Z. (2023). Paráda! Učíme se česky. Metodická příručka pro učitele. Filozofická fakulta, Univerzita Karlova.
 • Libreta nahrávek k učebnici Paráda! Učíme se česky.
 • Audionahrávky k učebnici Paráda! Učíme se česky.
Jazykové hry
 • Škodová, S., & Lisá, M.  (2020). Jazykové hry pro malé školáky. 1. díl Fonetické hry. Wolters Kluwer.
 • Škodová, S., & Lisá, M. (2020). Jazykové hry pro malé školáky. 2. díl Lexikální a gramatické hry. Wolters Kluwer.
Adaptovaná české próza
 • Čapek, J., Bulejčíková, P., & Převrátilová S. (2019). O pejskovi a kočičce. Akropolis.
Sebehodnotící deskriptory pro češtinu jako druhý jazyk
 • Vedoucí autorského týmu K. Šormová.
Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro předškolní a základní vzdělávání
 • Vedoucí autorského týmu K. Šormová.
Metodické příručky