Paráda! Učíme se česky

Paráda! Učíme se česky

Učebnicový soubor Paráda je určen žákům ve věku 10–15 let, tedy žákům na druhém stupni ZŠ. Učebnicový soubor vychází z témat deklarovaných Kurikulem češtiny jako druhého jazyka a reflektuje specifické potřeby cílové skupiny. Zaměřuje se na rozvoj jazykových dovedností a komunikační kompetence, zároveň obsahuje témata zahrnující základní slovní zásobu pro jednotlivé školní předměty. Specifické místo v učebnici zaujímá předmět český jazyk, který žákům stručně představuje základní terminologii a učivo obvykle prezentované v tradiční školní výuce češtiny jako mateřského jazyka. Ambicí autorů není toto učivo žáky s odlišným mateřským jazykem naučit, ale poskytnout jim souhrnný zdroj základních informací pro pozdější fáze studia češtiny.

Učebnicový soubor vychází v rámci projektové podpory jako e-book a zájemcům je v dispozici zdarma, tištěná papírová verze k dispozici není.

Učebnicový soubor obsahuje tyto části:

Učebnice

Libreta nahrávek

Soubor nahrávek k učebnici

Pracovní sešit

Metodická příručka (odkaz bude doplněn)